Către stimabilul/stimabila căruia/căreia i-a revenit spre corectare articolul pentru „Academia de gashcă”, publicat în postarea anterioară

A se citi atent și până la capăt. Nemulțumirea mea se leagă de anumite disconcordanțe între articolul pe care l-am oferit spre procesare colegei mele redactor-șef adjunct în ultimele momente înainte de data scadenței, și ceea ce a fost publicat în mirificul supliment dedicat liceului nostru. Se subînțelege astfel că îmi asum eventuala compromitere a…

Eu te like foarte mult… and I would vrea să…

Linba română. Ne mănâncă zilele, iar Românica ne ocupă tot timpul. Tristă combinație, dar n-avem ce face. O secundă… de fapt avem. De când graiul nostru a transcens peste noapte orice limită a cunoașterii, românașii s-au panicat și s-au decis să găsească un substituent accesibil și mai ușor de întrebuințat atât pe cale scrisă, cât…